7 เมษา นครนายก
เพื่อนวัชเราออกบวชแน่นแนอยู่แล้วว่าเราต้องยกโขยงไปดูให้เห็นกับตาตัวเองให้จงได้ แก๊งส์เราจึงควบรถตู้บึ่งไปนครนายกกันอย่างด่วนจี๋
จากนั้นขากลับก็แวะเยี่ยมชมเขื่อนขุนด่านปราการชลกันตามระเบียบ